خودروهای تجاری

Model S is designed from the ground up to be the safest, most exhilarating sedan on the road. With unparalleled performance delivered through Tesla's unique, all-electric powertrain, Model S accelerates from 0 to 60 mph in as little as 2.5 seconds. Model S comes with

 • کرمان سیرجان

  بلوار صادقی، بلوار شاهد

  Tel: 3454227548 (سید محمد رضا نبوی)
  Fax:

 • گیلان رودسر

  رام دشت،ابتدای خیابان گلدره

  Tel: 1426231077 (نور الدین آقانجفی)
  Fax:

 • یزد

  بلوار جانباز،میدان امام علی

  Tel: 3517239003 (سید علی حسین پور)
  Fax:

 • اصفهان

  خیابان جندی شاپور،انتهای خیابان امیر کبیر،جنب نمایشگاه خوزستان 

  Tel: 3113863601 (محمد کریمی)
  Fax:

 • تبریز

  کیلومتر 9جاده تهران،مقابل داروخانه دانا

  Tel: 4116301158 (منصور عبادی)
  Fax:

 • فارس شیراز

  بلوار خلیچ فارس،مقابل پادگان ولیعصر

  Tel: 7117245050 (علی بهادری)
  Fax:

 • تهران

  کیلومتر 11 جاده مخصوص،سیبا موتور

  Tel: 2144904461 (سیبا موتور)
  Fax:

 • مارکزی اراک

  کیلومتر 10 جاده تهران،ملک آباد،جنب نمایندگی ایران خودرو

  Tel: 8613544166 (علی قربان محمدی آرا)
  Fax: